Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Trở thành lựa chọn y tế hàng đầu cho cá nhân và doanh nghiệp, và là chuỗi phòng khám được tin tưởng nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Sứ mệnh

CarePlus luôn lấy bệnh nhân làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng bằng dịch vụ chất lượng cao và dễ dàng tiếp cận.

Giá trị cốt lõi

Mọi hoạt động của CarePlus đều được tổ chức dựa trên các giá trị sau:

  • ĐỒNG CẢM CarePlus luôn tìm cách để thấu hiểu, đồng cảm với từng bệnh nhân và trân trọng từng khách hàng.
  • CHÍNH TRỰC CarePlus luôn nỗ lực để làm những điều đúng cho bệnh nhân và cộng đồng ở mọi thời điểm.
  • TRÁCH NHIỆM Đội ngũ CarePlus luôn hành xử với tinh thần trách nhiệm, chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp cao nhất đối với bệnh nhân và cộng đồng.
  • BẢO MẬT CarePlus đảm bảo nghiêm ngặt tính bảo mật của thông tin khi tương tác với bệnh nhân và các thành viên trong cộng đồng. 
  • ƯU VIỆT CarePlus luôn hướng đến những kết quả điều trị tốt nhất, luôn tự hoàn thiện và phục vụ vượt mong đợi.

Hotline

1800 6116

18006116

careplusclinicvn

Shopping Cart

Đặt hẹn